Strategické dokumenty

Dokument Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem – Systémová doporučení.

Materiál je výstupem činnosti nadresortní platformy „Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem“ která v období červenec 2013 – červen 2014 diskutovala a připravovala soubor opatření a doporučení směřujících ke koncepčnímu zajištění vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem.

Více informací o činnosti nadresortní platformy najdete zde.