Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole

Ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců připravíme až 30 studentů z různých zemí ve věku od 14 do 20 let na studium na české střední škole. Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole je bezplatný, realizuje se v rámci projektu CLICK WITH SCHOOL financovaného The Velux Foundations.

Registrace

Registrace na školní rok 2017/2018 probíhá ZDE.
Počet míst v kurzu je omezen, uchazeči projdou dvoukolovým výběrovým řízením: informace o výběrovém řízení.

Třída - roční přípravný kurzvelux - celá třída

 

Informace o kurzu

Kurz je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností potřebných ke zvládnutí studijního programu SŠ a bližší seznámení s kulturou a životem v České republice.

Kurz je určen migrantům ve věku 14-20 let bez rozdílu typu pobytu a země původu, kteří chtějí studovat na střední škole v ČR, ale jejich znalost češtiny na studium nestačí (začátečníci).

Do kurzu se můžou hlásit i mimopražští zájemci, podmínkou však je dokončená základní škola. Účast na tomto kurzu neumožňuje získat povolení k pobytu za účelem studia.

 

For information in English click here.
Для информации на русском языке нажмите здесь.
For information in Arabic click here.

V kurzu se zaměřujeme na:

 • přípravu na studium na střední škole, NE však na konkrétní přijímací řízení
 • rozvoj komunikace, gramatiky a slovní zásoby na úroveň B1-2 (umožňuje samostatné zapojení do života a studia)
 • témata a slovní zásobu z předmětů základní školy (český jazyk, přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, výchova k občanství, matematika)
 • rozvoj studijních dovedností (např. spolupráce, diskuze, řešení problémů, vyhledávání informací atp.)
 • bližší seznámení s kulturou a životem v České republice

vánoční workshopMikuláš v kurzu

Podrobný popis cílů kurzu a metod výuky najdete zde.

Rozsah kurzu:

 • denní studium (29 hodin za týden),
 • školní rok (9 měsíců: září 2016 - květen 2017), rozvrh kurzu respektuje všechny prázdniny a státní svátky

Místo konání:

Praha 2
Pěti mimopražským účastníkům můžeme nabídnou stipendia formou ubytování a stravy v Praze.

Cena:

Kurz je poskytován zdarma.
Rodiče hradí pouze půlroční třídní fond a vratné zálohy za každé pololetí (pokud bude žák splňovat povinnou docházku, bude vratná záloha vrácena v plné výši). Mimopražští zájemci mají možnost zažádat o stipendium, ze kterého jim bude hrazeno ubytování a strava. Více informací mohou poskytnout sociální pracovníci.

Formát kurzu:

 • dvě třídy, počet studentů ve třídě: max. 12
 • výukový jazyk je výhradně čeština
 • zájemci se mohou zapojit ve kterékoli fázi kurzu
 • frekventanti kurzu nemají status studenta, kurz není akreditovaný

Kontakty:

Praha

Hana Marková, tel.: 773 639 395 (META, o.p.s.)
Kristýna Šlajsová, tel.:222 360 834 (CIC)

Středočeský kraj

Martina Čáslavová, tel.: 312 310 322 (CIC)

Liberecký kraj

Michaela Límová, tel.:222 360 452 (CIC)

 

Leták ke Ročnímu přípravnému kurzu:
LetákENG/FRA/BGR/ARA
Leták RUS/UKR/MNG/VNM

Leták k projektu CLICK with school:
Leták ENG/FRA/BGR/ARA
Leták RUS/UKR/MNG/VNM

Kurz je realizován v rámci projektu CLICK with school.