Home

Pro koho:

Kurz je určen migrantům ve věku 14-20 let bez rozdílu typu pobytu a země původu, kteří chtějí studovat na střední škole v ČR, ale jejich znalost češtiny na studium nestačí (začátečníci).
Do kurzu se můžou hlásit i mimopražští zájemci, podmínkou však je dokončená základní škola. Účast na tomto kurzu neumožňuje...

11.04.2016

Dne 7.7. z organizačních důvodů nebudou probíhat konzultace. V případě potřeby nás kontaktujte na poradenstvi@meta-ops.cz. Děkujeme za pochopení! META - Služby pro cizince / There will be no counselling hours on 7th July. Please contact us on email above. Thank you for understanding! META - Services...

01.07.2016

Na přelomu září a října 2016 budeme opět otevírat dva e-learningové kurzy pro pedagogy. Přihlašte se již nyní na Výuku češtiny jako druhého jazyka nebo...

11.05.2016

Chcete se seznámit s výchozí situací žáků s odlišným mateřským jazykem, školskou legislativou týkající se vzdělávání cizinců a s postupy a metodami jejich
začleňování do českého vzdělávacího systému? Přihlašte se na náš seminář...

29.03.2016

Příběh Timura z Uzbekistánu