Home

Pro koho:

Kurz je určen migrantům ve věku 14-20 let bez rozdílu typu pobytu a země původu, kteří chtějí studovat na střední škole v ČR, ale jejich znalost češtiny na studium nestačí (začátečníci).
Do kurzu se můžou hlásit i mimopražští zájemci, podmínkou však je dokončená základní škola. Účast na tomto kurzu neumožňuje...

11.04.2016

Přijďte si s námi v neděli 12. 06. 2016 zasportovat v letním stylu a podpořit dobrou věc!

Svou účastí podpoříte aktivity společnosti META, která již deset let podporuje a pomáhá mladým migrantům vzdělávat se a pedagogům při jejich práci s nimi.

Hrát budou týmy po 4 členech. Pokud se ostatním týmům budete chtít postavit ve dvou...

16.05.2016

Na přelomu září a října 2016 budeme opět otevírat dva e-learningové kurzy pro pedagogy. Přihlašte se již nyní na Výuku češtiny jako druhého jazyka nebo...

11.05.2016

Chcete se seznámit s výchozí situací žáků s odlišným mateřským jazykem, školskou legislativou týkající se vzdělávání cizinců a s postupy a metodami jejich
začleňování do českého vzdělávacího systému? Přihlašte se na náš seminář...

29.03.2016

Příběh Timura z Uzbekistánu