Home

Ve čtvrtek 20. října 2016 od 9:00 do 15:30 pořádáme s organizací Člověk v tísni, o.p.s. a ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy konferenci Žáci s odlišným mateřským jazykem ve školách - příležitosti ke změně v prostorách Clam-Gallasova paláce v Praze.

Tématem konference, která je určena...

26.09.2016

Organizace Rytmus pořádá na podzim již pátý ročník akce Týden pro inkluzi. Letos proběhne od 17. do 23. října. Akce si klade za cíl přispět ke zlepšení podmínek pro začleňování dětí se znevýhodněním do běžných škol i do mimoškolních aktivit. Týden dává prostor pro...

10.10.2016

Ve čtvrtek 22. září 2016, 9:30 - 16:15 proběhne v Hradci Králové seminář Úvod do začleňování dětí s OMJ do MŠ.

Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní...

14.09.2016

Příběh Timura z Uzbekistánu